24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij ciszę” ZAPRASZA do udziału w Projekcie „WĘDRUJĄC Z GODNOŚCIĄ KU SAMODZIELNOŚCI”

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij ciszę”  ZAPRASZA  do udziału w Projekcie „WĘDRUJĄC Z GODNOŚCIĄ KU SAMODZIELNOŚCI” dzieci, młodzież niepełnosprawna DO 18 ROKU ŻYCIA zamieszkałych w województwach: mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim u których występuje np. wada słuchu, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa dzieci wymagające wózka inwalidzkiego , niepełnosprawność sprzężona , autyzm, schorzenia neurologiczne, bądź inna niepełnosprawność.

Realizacja projektu: 01.04.2018r do 31.03.2019r

Projekt przewiduje realizację zajęć:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LOGOPEDYCZNE DLA 50 OSÓB- 4 GODZ W MIESIĄCU ZAJĘCIE INDYWIDUALNE REWALIDACYJNE DLA 50 OSÓB – 4 GODZ W MIESIĄCU ZAJĘCIA INDYWIDUALNE STYMULACJI DOTYKOWEJ MASAŻE – DLA 50 OSÓB – 4 GODZ W MIESIĄCU ZAJĘCIA GRUPOWE TEATRALNO – ARYSTYCZNE – DLA 50 OSÓB( 5 GRUP PO 10 OSÓB) ZAJĘCIA GRUPOWE BAJKOTERAPII- DLA 50 OSÓB ( 5 GRUP PO 10 OSÓB)

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Fundacją – rekrutacja rozpoczęta Fundacja poprzez projekt  ma za zadanie wprowadzić w świat osoby  niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie i uzyskać u nich najwyższą samodzielność oraz samoświadomość KIM JESTEM i CO POTRAFIĘ – niech dowiedzą się jak najwięcej, niech zdobędą tyle umiejętności żeby mogli być jak najmniej uzależnione od innych. Zajęcia przygotowane w projekcie realizowane również poprzez sztukę, bajkoterapie, teatr będą pełniły rolę wychowawczą, komunikacyjną , relaksacyjną i terapeutyczną.

Dzięki projektowi będzie to okazja do poznania ich temperamentów, marzeń, zamierzeń, codziennych zmartwień i kłopotów, sposobu reagowania w różnych sytuacjach. Poczucie wspólnej odpowiedzialności, samodyscyplina, koncentracja uwagi, konieczność pamięciowego opanowania tekstu – szczególnie trudna dla dzieci niepełnosprawnych w tym z zaburzenie słuchu i mowy, radzenie sobie z sytuacją stresową w czasie przedstawienia sprawią, że zajęcia te będą znakomitym treningiem emocji, zachowań społecznych oraz innych sprawności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

ZAPRASZAMY!

Tel. 24 264 17 51 oraz 883 152 400

Ułatwienia dostępu