24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Kursy

By In Bez kategorii On 8 sierpnia 2012


Uprzejmie informujemy, że Rejonowe Płockie  nabór na kursy ratownicze na następujące stopnie:

1. Młodszego Ratownika WOPR

2. Ratownika WOPR

3. Ratownik Wodny Śródlądowy

Kursy odbędą się w terminie 24-31 sierpnia 2012r. Zapisy w formie elektronicznej za pomocą formularza(pobierz formularz), prosimy przesłać na adres [email protected] , zapisać można się również w biurze RP WOPR mieszczącym się przy ulicy Wyszogrodzkiej 1a, pokój nr 6, pod numerem telefonu 24 262-92-28 lub 888-487-100 oraz w dniu rozpoczęcia się kursu.

Kursy odbywają się w systemie stacjonarnym w ośrodku Delfin w Szczutowie koło Sierpca.

Ceny kursów wynoszą odpowiednio:

1. Młodszy Ratownik WOPR 500 zł + 450 zł (wyżywienie i zakwaterowanie) łącznie: 950zł

2. Ratownik WOPR 650 zł + 450 zł (wyżywienie i zakwaterowanie) łącznie: 1100zł

3. Ratownik Wodny Śródlądowy  300 zł + 200 zł (wyżywienie i zakwaterowanie) łącznie: 500zł

Kursy zostaną zorganizowane jeśli chęć uczestnictwa wyrazi co najmniej 15 osób.

Egzamin wstępny odbędzie się 22 czerwca o godzinie 11:00 na terenie ośrodka Delfin w Szczutowie(mapka dojazdu).

 

IMG_8995.JPG
Kursy na stopnie ratownicze
poniedziałek, 06 sierpnia 2012 00:00

Uprzejmie informujemy, że Rejonowe Płockie WOPR ogłasza nabór na kursy ratownicze na następujące stopnie:

1. Młodszego Ratownika WOPR

2. Ratownika WOPR

3. Ratownik Wodny Śródlądowy

Kursy odbędą się w terminie 24-31 sierpnia 2012r. Zapisy w formie elektronicznej za pomocą formularza(pobierz formularz), prosimy przesłać na adres [email protected], zapisać można się również w biurze RP WOPR mieszczącym się przy ulicy Wyszogrodzkiej 1a, pokój nr 6, pod numerem telefonu 24 262-92-28 lub 698-189-689 oraz w dniu rozpoczęcia się kursu.

Kursy odbywają się w systemie stacjonarnym w ośrodku Delfin w Szczutowie koło Sierpca.

Ceny kursów wynoszą odpowiednio:

1. Młodszy Ratownik WOPR 500 zł + 450 zł (wyżywienie i zakwaterowanie) łącznie: 950zł

2. Ratownik WOPR 650 zł + 450 zł (wyżywienie i zakwaterowanie) łącznie: 1100zł

3. Ratownik Wodny Śródlądowy  300 zł + 200 zł (wyżywienie i zakwaterowanie) łącznie: 500zł

Kursy zostaną zorganizowane jeśli chęć uczestnictwa wyrazi co najmniej 15 osób.

Egzamin wstępny odbędzie się 22 czerwca o godzinie 11:00 na terenie ośrodka Delfin w Szczutowie(mapka dojazdu).

 

 

Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego(wstępnego) na stopień Młodszego Ratownika WOPR należy:

 

1. Mieć ukończony 12 rok życia.

2. Uczestnik ma posiadać:

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do
odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej
opiekun prawny – formularz do pobrania)
c) ważną legitymację członka WOPR;

3. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe potwierdzone
kartą pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Wymogi na egzamin kwalifikacyjny(wstępny) na stopień Młodszego Ratownika WOPR:
1. Przepłynąć dystans 50 m stylem dowolnym w czasie nie dłuższym niż 45 sek.

2. Holowanie deski na plecach z pracą nóg do żabki – minimum 25 metrów.

3. Przepłynięcie dystansu minimum 15 metrów pod lustrem wody –
(start z wody)


Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego(wstępnego) na stopień Ratownika WOPR należy:

 

1. Mieć ukończony 16 rok życia.

2. Uczestnik ma posiadać:

a) ważną legitymację członka WOPR;
b) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną;
c) specjalna kartę pływacką;
d) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę
wyraża jej opiekun prawny –  formularz do pobrania).
e) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia
kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun
prawny)

3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia
zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR
obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie
wodnym.

Wymogi na egzamin kwalifikacyjny(wstępny) na stopień Ratownika WOPR należy:
1. Przepłynąć dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na
piersiach.

2. Przepłynąć pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.


Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego(wstępnego) na stopień Ratownika Wodnego Śródlądowego należy:

1. Mieć ukończony 18 rok życia.

 

2. Uczestnik ma posiadać:

1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień Ratownik WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu,
ratownik medyczny.

3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 150 godzin kształcenia
zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia ratownika WOPR obejmującego co
najmniej:
a) udokumentowane odbycie stażu 50 godzin w stopniu Ratownika WOPR na wodach
śródlądowych;
b) drugi patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie.

Wymogi na egzamin kwalifikacyjny(wstępny) na stopień Ratownika Wodnego Śródlądowego:
1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50 sek.

2. Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8 min.

3. Przepłynięcie 25 m pod wodą bez wynurzania się na powierzchnię. Podczas płynięcia pod
wodą wydobycie 3 obiektów umieszczonych w odległości 5m od siebie przy czym 1 obiekt
znajduje się w najgłębszym miejscu pływalni (toru).

ZAPRASZAMY!


About the Author

admin

Comments are closed here.

Ułatwienia dostępu