24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Akcja „1% dla WOPR”

By In Aktualności On 13 lutego 2019


Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, będąc stowarzyszeniem o charakterze organizacji pożytku publicznego jako nadrzędne zadanie statutowe, stawia sobie ratowanie zdrowia i życia ludzi którzy ulegli wypadkowi oraz ochrony środowiska naturalnego.

Dbanie o bezpieczeństwo rozumiemy przede wszystkim jako podejmowanie szeregu inicjatyw i projektów mających na celu uczulić ich beneficjantów na zdrowe formy aktywności fizycznej jak również zagrożenia i niebezpieczeństwa z nią związane. Inicjujemy wiele przedsięwzięć mających znaczący wpływ na społeczność lokalną min. poprzez prowadzenie działań o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym i edukacyjnym na rzecz dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych. Swoją działalność ogniskujemy głównie wokół  propagowania właściwych zachowań nad wodami, upowszechniania wiedzy na temat spożywania alkoholu i narkotyków, zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego żywienia, ochrony środowiska naturalnego czy szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzimy również zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, w tym zajęcia sportowe i rehabilitacyjne.

Uczestnicząc w VI edycji konkursu na najlepszą organizację pozarządową, WOPR Płock otrzymał wyróżnienie oraz tytuł „Godni Naśladowania”, przy czym wyróżnienie zostało przyznane przez Prezydenta Miasta Płocka.

Będziemy wdzięczni za wsparcie naszej organizacji i przekazanie 1%.

Z woprowskim pozdrowieniem

Zarząd WOPR Płock


About the Author

Kasia

Related Posts

Comments are closed here.