24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Skład Zarządu Płockiego Rejonowego WOPR

Cezary Obczyński, Prezes zarządu

 • Ratownik WOPR
 • Starszy Sternik Motorowdny
 • Stermotorzysta Żeglugi Śródlądowej
 • Instruktor sportu w dyscyplinie sportów motorowodnych
 • Instruktor motorowodny PZMWINW

Zbysław Kuś, Prezes Honorowy

 • Instruktor Ratownictwa WOPR nr 610
 • Starszy Sternik Motorowdny
 • Stermotorzysta Żeglugi Śródlądowej
 • Uprawnienia nurka OWD
 • Trener pływania II klasy
 • Nauczyciel Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły
 • Instruktor strzelectwa sportowego
 • e-mail: [email protected]

Piotr Lisocki, Wiceprezes ds. marketingu

 • Kierownik Drużyny nr 11
 • Instruktor WOPR nr 1097
 • Instruktor Ratownictwa Lodowego
 • Uprawnienia nurka AOWD

Andrzej Rutkowski , Wiceprezes ds. gospodarczych

Marcin Olszewski, Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu

 • Piotr Ślęzak
 • Przemysław Burzyński
 • Paweł Tomasz Śliwiński
 • Marcin Nowaliński
 • Sebastian Sobótka
 • Piotr Przyborowski
 • Bogdan Lewandowski
 • Jacek Sylwester Pawlak

Komisja Szkoleniowa

Janusz Ratkowski, przewodniczący

 • Kierownik Drużyny nr 8
 • Zastępca Kierownika Grupy Operacyjnej WOPR
 • Instruktor WOPR nr 1076
 • Instruktor Ratownictwa Lodowego
 • Starszy Sternik Motorowodny
 • Stermotorzysta Żeglugi Śródlądowej
 • Instruktor pływania
 • Trener pływania
 • Uprawnienia nurka AOWD
 • Sędzia pływania klasy II
 • e-mail: [email protected]

Sąd Koleżeński

 • Artur Terebus – przewodniczący
 • Stanisław Igielski –wiceprzewodniczący
 • Patryk Budnicki

Komisja Rewizyjna

 • Ewa Danuta Tomaszewska – przewodnicząca
 • Tomasz Stellak – vice przewodniczący ds. sprzętu
 • Bogdan Koziński
 • Maciej Wojciech Sulkowski