24 262-92-28[email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Poniżej zamieszczamy zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących bezpośrednio naszych działań jako ratowników:

 

STATUT WOPR

 

Ustawy:

1. Ustawa o „Bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” z dnia 18 sierpnia 2011 rokuCzytaj…

2. Ustawa oSporciez dnia 25 czerwca 2010 rokuCzytaj…

Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r.w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.Czytaj…

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarneCzytaj…

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocyCzytaj…

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r.w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnegoCzytaj…

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wsprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.Czytaj…


Notice: Undefined index: rel in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line114

Notice: Undefined index: loop in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line122

Notice: Undefined index: loop in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line122

Notice: Undefined index: scrolling in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line130

Notice: Undefined index: scrolling in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line130

Notice: Undefined index: esc_key in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line131

Notice: Undefined index: esc_key in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line131

Notice: Undefined index: arrow_key in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line132

Notice: Undefined index: arrow_key in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line132

Notice: Undefined index: top in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line133

Notice: Undefined index: top in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line133

Notice: Undefined index: right in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line134

Notice: Undefined index: right in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line134

Notice: Undefined index: bottom in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line135

Notice: Undefined index: bottom in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line135

Notice: Undefined index: left in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line136

Notice: Undefined index: left in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line136

Notice: Undefined index: fixed in/home/woprplo/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/actions.class.phpon line137