24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Oferta pracy na ratownika.

By In Bez kategorii On 20 marca 2019


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: ratownik wodny.


Wymagania:

– posiadanie uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. (Dz. U. poz. 747) lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego,

– aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,

– potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,

– posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych,

– posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

– minimum wykształcenie średnie,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

– dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność, sumienność.

Mile widziane:

– staż pracy na stanowisku ratownika.

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty składające się z listu motywacyjnego oraz CV, należy składać w Biurze Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o. w Płocku, Pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock (Hala ORLEN ARENA, pokój nr 144) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019r.

Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zawierać klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowychna potrzeby przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (Dz. U. UE 4.5.2016 L 119/1) oraz własnoręczny podpis kandydata. W przypadku braku wyrażenia zgody, kandydatury nie będą rozpatrywane. MOSiR Płock Sp. z o.o. informuję, że powyższe dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.


About the Author

Kasia

Comments are closed here.