24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu zabepieczenia regat żeglarskich w Płocku!

By In Bez kategorii On 16 sierpnia 2012


Mazowieckie WOPR wraz z RP WOPR PŁOCK – DRUŻYNA nr 11 organizuje w dniu 22 września (stopień stażysty) i 23 września (stopień ratownik) centralne szkolenie specjalistyczne z zabezpieczenia Śródlądowych Regat Żeglarskich. Zdobycie przynajmniej stopnia stażysty jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnienia umożliwiającego np. Młodszemu Ratownikowi przystąpienie do szkolenia na stopień ratownika WOPR. Szkolenia odbędą się na terenie W porcie żeglarskim Petrochemia w Płocku przy ulicy Parowa 1


Wymogi formalne

1. Stopień stażysty. Uczestnik ma być członkiem WOPR w stopniu co najmniej Młodszy Ratownik WOPR.

2. Stopień ratownik. Uczestnik ma być członkiem WOPR w stopniu co najmniej Ratownik WOPR i posiadać stopień Stażysty Zabezpieczenia Śródlądowych Regat Żeglarskich.

3. Posiadać ważną legitymację WOPR 

4. Niepełnoletni uczestnik musi dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu. 


UWAGA – Osoby które z przyczyn formalnych nie zostaną zakwalifikowane na szkolenia, nie otrzymają zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Szkolenie na stopień stażysty odbywa się 22 września i trwa 1 dzień. Szkolenie na stopień Ratownika odbywa się 23 września i trwa 1 dzień. Możliwe jest odbycie obu szkoleń jedno po drugim. W przypadku większej liczby chętnych na stopień stażysty organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 2 szkoleń na stopień stażysty.

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia – stopień stażysty 200 PLN, stopień ratownika 200 PLN. W przypadku uczestnictwa w obu szkoleniach koszt wynosi 350 PLN z wyżywieniem w postaci obiadu. Zapotrzebowanie na noclegi prosimy dzwonić pod numer 698 189 689 Daniel – koszt noclegu wynosi 25 zł.

Miejsce szkolenia:

Port Żeglarski Petrochemia ul. Parowa 1 w Płocku (niedaleko szpitala Winiary Kierunek Lipno).

Programy szkolenia:

Program szkolenia na STAŻYSTĘ zabezpieczeń regat żeglarskich

Program szkolenia na RATOWNIKA zabezpieczeń regat żeglarskich

Harmonogram 

Akredytacja od godziny 8:30

Szkolenia od godziny: 9:00 do 17.00 ( w tym przerwa na obiad )

Zapisy na szkolenie:

Aby zapisać się na szkolenie należy:

1. Przesłać wypełniony formularz najpóźniej do 19.09.2012 na adres: [email protected] Po przesłaniu formularza uczestnik otrzymuje informację czy został wstępnie zakwalifikowany na szkolenie, po otrzymaniu informacji należy opłacić udział w szkoleniu.

2. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na kurs jest wpłata, najpóźniej do 19 września całej kwoty za szkolenie na konto RP WOPR PŁOCK – DRUŻYNA NR 11, ul. Wyszogrodzka 1a pok. 6 09-402 Płock, BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PŁOCKU – 10 1240 3174 1111 0010 4296 6918 tytułem: „szkolenie zabezpieczenia regat – stopień”. Informujemy, iż podczas szkolenia nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat. Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników. Opłaty wniesione na poczet szkolenia w przypadku jego odwołania zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 7 dni.

 


About the Author

admin

Comments are closed here.