24 262-92-28 [email protected]

Menu
WOPR PŁOCK

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO.

Zmiany w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

By In Aktualności On 27 grudnia 2019


Szanowni Państwo,

Od dnia 31 grudnia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące kursów i egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy http:// Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2019 poz. 2408)  złagodziło wymogi dla kadry szkolącej i egzaminującej, wprowadziło nowy wzór zaświadczenia wydawanego po egzaminie tzw. recertyfikacyjnym, ustaliło dane jakie ma zawierać dokumentacja kursu i egzaminu oraz nałożyło obowiązek przechowywania jej przez pięć lat i przekazywania protokołu z egzaminu do wojewody zatwierdzającego program danego kursu.
Dodatkową zmianą jest konieczność odbycia kolejnego kursu przez osoby, którym skończyła się ważność zaświadczenia KPP, natomiast do egzaminu recertyfikacyjego mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia planowanego egzaminu.


About the Author

Kasia

Related Posts

Comments are closed here.